برنامه نهایی کنفرانس

11 December 2014 | 15:03 Code : 6482 news of congress
visits:783
برنامه نهایی کنفر
قابل توجه شرکت کنندگان محترم

برای اطلاع از برنامه  کنفرانس لطفاً  اینجا را کلیک نمائید.

ارائه کنندگان محترم پوستر توجه فرمایندکه پوسترهای خود را بایستی ساعت 10 صبح روز پنجشنبه نصب و ساعت 6 بعداز ظهر همان روز آن را جمع آوری نمایند. جهت پاسخ گویی به سوالات شرکت کنندگان محترم کنفرانس لطفاً ساعت 14-13 همان روز پای پوستر خود حضور داشته باشند. به بهترین پوستر دانشجویی و بهترین ارائه شفاهی توسط دانشجویان جوایزی تعلق خواهد گرفت.


Your Comment :